English

Het Rooms-Katholiek Studentenpastoraat in Amsterdam

Gebeden voor elke dag

Het Onze Vader (versie van 2016)

Onze Vader, die in de hemel zijt;
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome,
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Het Wees gegroet

De icoon Sedes Sapientiae, Zetel van de WijsheidWees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

Het Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu,
en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De middagklok

Men kan dit gebed voor de vervolgde Kerk bidden op het middaguur of als een afsluitend gebed bij de maaltijd.

Heer Jezus Christus die uw Kerk nooit verlaat,
sterk onze broeders en zusters die
vervolgd worden om hun geloof in U.
Schenk hun uw Geest van kracht en overwinning. Amen.

Dagelijks gebed tot de Engelbewaarder

Engel van God, die mijn bewaarder zijt
en aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

De acte van berouw

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral, omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig.

Patroonheilige

Onze patroonheilige John Henry Newman
Dit is onze patroonheilige kardinaal John Henry Newman.

Cookies

Onze website www.rkspa.nl gebruikt cookies.

 

Recente Tweets

@wveth_pr on Twitter

@wveth_pr on Twitter
RT @trouw: '‘Als je maar wilt, dan kan je het’ is lang een gevleugelde uitdrukking geweest van onderwijzers, en de wil tot voetb...
RT @trouw: '‘Als je maar wilt, dan kan je het’ is lang een gevleugelde uitdrukking geweest van onderwijzers, en de wil tot voetbalkennis is zeer aanwezig. Je zou zo graag iets van dat leervermogen aftappen voor andere doelen', schrijft Stephan Sanders. https://trouw.nl/a/~a42fecc8/

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op November 29, 2022, 09:52

RT @P_BenedictXVI: Advent it is a marvellous period in which the expectation of Christ's return and the memory of his first Comi...
RT @P_BenedictXVI: Advent it is a marvellous period in which the expectation of Christ's return and the memory of his first Coming reawakens in hearts. — Benedict XVI

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op November 27, 2022, 17:56

RT @sanojthomas_: "Dear young Christians, fight against any unnatural law that one would like to impose on you. Oppose any law a...
RT @sanojthomas_: "Dear young Christians, fight against any unnatural law that one would like to impose on you. Oppose any law against life, against the family. Be among those who take the opposite direction. Dare to go against the current!" - Robert Cardinal Sarah
(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op November 24, 2022, 09:01

Vandaag is #RedWednesday en vanavond kleurt een groot aantal kerken rood om stil te staan bij en aandacht te vrage voor christen...
Vandaag is #RedWednesday en vanavond kleurt een groot aantal kerken rood om stil te staan bij en aandacht te vrage voor christenvervolging over de hele aarde. https://kerkinnood.nl/actueel/bijna-150-nederlandse-kerken-bloedrood-op-redwednesday/

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op November 23, 2022, 14:45

This film I am with you on Blessed Carlo Acutis and the Eucharist is worthwhile viewing https://t.co/MtIe27l5Sr
This film I am with you on Blessed Carlo Acutis and the Eucharist is worthwhile viewing https://twitter.com/EWTN/status/1595341477986516992

(Feed generated with FetchRSS)

Geplaatst op November 23, 2022, 11:23

Laatste update:

Contact

Het Studentenpastoraat is te vinden aan de Keizersgracht 218-B
1016 DZ  Amsterdam
Tel. +31 6 496 74 236 (ook WhatsApp)
www.rkspa.nl
mailformulier

 
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam University College
Vrije Universiteit Amsterdam
top